Chanukah Menorah – Machpelah

Hand-carved stone chanukiah.